Andasnu.com © 2009 • All rights reserved • Site design by ViewExpo.com

 

    

 

 

 

 Nog finns det mål   och mening i vår färd men det är vägen som är mödan värd

                Karin Boye  

 

 

 

Välkommen till Andas nu... Kom!

 

Att byggga broar mellan människor öppnar upp för hopp, glädje och energi.                    Broar mellan det förflutna och framtiden ger bättre förutsättningar att våga leva i nuet       med acceptans och förståelse.

 

I varje människa finns en sann kärna.                                                                             Den är ursprunget, ljuspunkten och livsgnistan, den vill oss väl och kan klokt vägleda oss.

 

Det finns en fantastisk möjlighet för utveckling, ökad kreativitet, mer inspiration                 och större mod att leva genom ett möte där trygghet, kärlek och sanning vägleder              och styr innehållet.

 

Dessa grundpelare präglar mitt liv och arbete.                                                                 Min vision är att givande möten mellan människor skapas utifrån detta förhållningssätt. 

 

Du erbjuds olika vägar för att ta makten över ditt liv och hitta din väg.                               Vår mötesplats blir mitt stilla rum i Hälsans Hus.

 

Livssituationer jag ofta möter på min mottagning och som du kan få hjälp med

·          Livskriser

·          Sorg och smärta

·          Stress och utmattning

·          Att få livspusslet att fungera

 

Där arbetar jag med 

·          Frigörande andning

·          Coachsamtal 

·          Avspänning och Stresshantering    

 

Varmt välkommen att kontakta mig

 

Kajsa Wåhlström-J

Andningspedagog & Livskonsult

 

 

 

 

 

 

• Längta inte efter handling, handla efter din längtan

                  K. RA

        

 

 

 

    

 

       

 

 

 

Andas nu

......Kom!