Andasnu.com © 2009 • All rights reserved • Site design by ViewExpo.com

 

    

 

 

 

 

" Mycket få människor lever idag - de flesta gör förberdelser för

att leva imorgon!"

           Jonathan Swift

 

 

 Vill du komma i kontakt med oss

Kajsa - 

Kajsas drivkraft i livet är att inge hopp och inspiration. Ge männinskor stöd att hitta och använda sin egen kraft för läkning, harmoni och äventyrslystnad. 

Kajsa skapar möten som kan utvidga tanken, påverka attityder och få glädjen att vibrera. Kajsa arbetar kontiunerligt med människor på Hälsans Hus och har 20 års erfarenhet av personligt utvecklingsarbete både inom privat och offentlig sektor.

 

Kajsa är utbildad Andnings-, avspännings- och symbolpedagog samt mental tränare och Qigong-instruktör.

Hennes utgångspunkt är som förskolepedagog. Hon har också arbetat som chef och projektledare. 

mail: kajsa@andasnu.com

telefon: 073 - 708 26 41

 

Jan - 

Jans stora intresse är förändringsprocesser. Ledstjärnan är - att du kan inte begära av andra att de ska förändras om inte motivation eller rimlig anledning till förändring finns. 

Jan arbetar internationellt med statliga myndigheter och har så gjort i 20 år. 

Jan är beteendevetare och har Masterexamen i ChangeManagement  

mail: jan.e.janson@andasnu.com

telefon: 070 - 593 07 12

 

Terese -

Att få leva livet -här och nu- slippa fundera och oroa sig inför morgondagen.

Det är livskvalite som alla människor är värda. 

Terese har tidigare arbetat med konceptutveckling, kundflöden och säljprocesser.

Är idag ansvarig för webbsidan.

mail:terese@andasnu.com

telefon: 073 - 683 27 34 

 

Varmt välkommen

 

 

 

 

 

 

Boken

"Kvinna du vågar"

är skriven av

Solweig Ekström & Kajsa Wåhlström-J   

 

 

Andas nu

.......Kom!